Poradnik Power BI: Najczęściej Używane Komendy DAX w Raportowaniu

Poradnik Power BI: Najczęściej Używane Komendy DAX w Raportowaniu
5 (100%) 1 vote

Raportowanie to kluczowy element podejmowania decyzji biznesowych, a Power BI dostarcza rozbudowanych funkcji wizualizacyjnych. Jednak pełne wykorzystanie potencjału Power BI wymaga zrozumienia i sprawnego posługiwania się językiem DAX. To narzędzie umożliwia niestandardowe obliczenia, manipulację danymi oraz tworzenie bardziej zaawansowanych miar.

Power BI oferuje bogate możliwości analizy danych za pomocą języka programowania DAX (Data Analysis Expressions). W tym poradniku przedstawimy najczęściej używane komendy DAX, które są kluczowe dla efektywnego raportowania w Power BI.

Czym Jest Język DAX?

Język DAX, czyli Data Analysis Expressions, to potężny język programowania stworzony przez Microsoft specjalnie dla narzędzi do analizy danych, takich jak Power BI, Power Pivot w Excelu oraz SQL Server Analysis Services (SSAS). Jest to deklaratywny język formułowy, co oznacza, że skupia się na wyrażaniu co należy obliczyć, a nie jak to zrobić.

DAX oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają zaawansowane operacje na danych, takie jak agregacje, filtry, a także tworzenie niestandardowych miar i kalkulacji. Jego struktura przypomina funkcje arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia zrozumienie dla osób, które są już zaznajomione z programowaniem w Excelu.

Najczęściej Używane Komendy DAX w Raportowaniu

1 ) EARLIER – Wartość z poprzedniego wiersza obliczeń

GrowthRate = (‚Sales'[Amount] – EARLIER(‚Sales'[Amount])) / EARLIER(‚Sales'[Amount])

Funkcja EARLIER umożliwia dostęp do wartości z poprzedniego wiersza obliczeń. W przykładzie, oblicza współczynnik wzrostu na podstawie poprzedniej kwoty sprzedaży.

2) MINX – Najmniejsza wartość z wyrażenia

LowestSalesAmount = MINX(‚Sales’, ‚Sales'[Amount])

Funkcja MINX zwraca najmniejszą wartość z określonej kolumny w danej tabeli. W przykładzie, znajduje najmniejszą kwotę sprzedaży.

3) VALUES – Unikalne wartości w kolumnie tabeli

DistinctProductCategories = VALUES(‚Products'[Category])

Funkcja VALUES zwraca unikalne wartości w określonej kolumnie tabeli. W przykładzie, identyfikuje unikalne kategorie produktów.

4) RANKX – Ranking wartości

RankingProducts = RANKX(‚Products’, ‚Products'[Sales], , DESC)

Funkcja RANKX przypisuje ranking wartości w określonej kolumnie w danej tabeli. W przykładzie, tworzy ranking produktów na podstawie wartości sprzedaży, sortując malejąco.

5) DATESBETWEEN – Zakres dat

TotalSalesInQ2 = CALCULATE(SUM(‚Sales'[Amount]), DATESBETWEEN(‚Calendar'[Date], DATE(2022, 4, 1), DATE(2022, 6, 30)))

Funkcja DATESBETWEEN pozwala na określenie zakresu dat w kontekście obliczeń. W przykładzie, oblicza sumę kwot sprzedaży tylko dla drugiego kwartału 2022 roku.

Te komendy DAX stanowią jedynie wstęp do szerokiego zakresu możliwości języka. Eksperymentuj z nimi, dostosowując do swoich potrzeb, aby efektywnie analizować dane i tworzyć zaawansowane raporty w Power BI. Pamiętaj, że praktyka i eksploracja różnych funkcji DAX przyczynią się do pogłębienia twojej wiedzy i umiejętności w raportowaniu przy użyciu Power BI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *