Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel w tym samym skoroszycie

Podczas pracy z plikami programu Excel, w których znajduje się dużo danych, często może zajść potrzeba zmiany układu arkuszy w obrębie danego skoroszytu, np. tak aby wyświetlały się w kolejności alfabetycznej. Poniżej znajduje się lista czynności, które należy wykonać, aby zmienić układ arkuszy lub je skopiować (poznaj inne sposoby kopiowania danych – TUTAJ).

Czytaj dalej Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel w tym samym skoroszycie