Wstawianie pojedyńczej komórki w Excelu

Wstawianie pojedyńczej komórki w Excelu
5 (100%) 1 vote

Opcja ta daje możliwość wstawienia w miejsce zaznaczonej przez użytkownika komórki, nowej, pustej komórki. Wykonanie tej akcji doprowadza do tego, że zaznaczona komórka oraz komórki znajdujące się na prawo albo poniżej zaznaczoną komórką, zostaną przesunięte w dół bądź w prawo. Takie rozwiązanie może być  pomocne, kiedy podczas wpisywania danych w pojedynczej kolumnie albo wierszu pominiemy jedną z danych, bądź gdy chcemy przesunąć wartości liczbowe z danej kolumny lub wiersza o jedną komórkę Excela w prawo lub w dół.


Żeby uzupełnić pojedynczą z komórek:
a. Zaznacz miejsce komórki Excela, w którym chcesz dodać nową, pustą komórkę.
b. W Zakładce Narzędzia Główne znajduje się button Wpisz. Kliknij w niego a także wybierz z zestawienia Wstaw komórki.
 c. W Tym Momencie wyświetli się okno z dostępnymi narzędziami. Uzupełnienie pojedynczej komórki upraszczają dwie wskazane funkcje:
-Przesuń komórki w prawo – spowoduje, że nowa komórka będzie stworzona wpoprzednio zaznaczonym przez Ciebie miejscu, natomiast komórki znajdujące się na prawo od zaznaczonej komórki będą przemieszczone w prawo.
-Przesuń komórki w dół – w rezultacie, nowa komórka zostanie stworzona w poprzednio zaznaczonym przez Ciebie miejscu, a komórki znajdujące się poniżej zaznaczoną komórką będą przesunięte w dół.
 d. Kliknij na jedną z wybranych przez Ciebie opcji i kliknij OK.
Pamiętaj, iż przesunięciu ulegną komórki znajdujące się tylko w tej samej kolumnie czy też wierszu, co zaznaczona przez Ciebie komórka.

Dużo komórek tabeli

Opcja wstawiania wielu komórek tabeli może być użyteczna, gdy interesuje nas dodanie konkretnej wartości pustych komórek tabeli z jednoczesnym przesunięciem komórek arkusza. Analogicznie do uzupełniania pojedynczej komórki, wstawianie nowego, pustego zakresu komórek arkusza będzie skutkowało przestawieniem wybranych komórek tabeli, również komórek Excela znajdujących się na prawo lub/i poniżej.

W celu dodania dużej ilości komórek Excela:
 a. Zaznacz miejsce (zakres komórek) arkusza, w którym musisz wstawić nowe, puste komórki. Miejsce wstawienia nowych komórek tabeli oznacza miejsce zaznaczonych komórek. Liczba nowych komórek tabeli oznacza liczbe komórek tabeli znajdujących się w zaznaczonej sferze.
 b. W Zakładce Narzędzia Główne jest przycisk Wstaw. Kliknij w niego oraz wskaż z listy Zapisz komórki.
c.  W Tym Momencie wyświetli się okienko z udostępnionymi narzędziami. Wstawienie więcej niż jednej komórek Excela komórki upraszczają dwie wskazane możliwości:
-Przesuń komórki w prawo – w rezultacie, nowe komórki zostaną utworzone w poprzednio zaznaczonym przez Ciebie miejscu, a komórki znajdujące się na prawo od zaznaczonego zakresu komórek arkusza będą przesunięte w prawo.
-Przesuń komórki w dół – sprawi, iż nowe komórki zostaną utworzone we wcześniej zaznaczonym przez Ciebie miejscu, zaś komórki znajdujące się poniżej zaznaczonego zakresu komórek zostaną przesunięte  w dół.
d.  Wskaż wybraną przez  Ciebie opcje i naciśnij OK.

Jedna kolumna
Istnieje atakże możliwość wstawienia całej pustej wszystkie kolumy bądź wiersza.

Aby uzupełnić pojedynczą kolumnę:
 a. Wskaż pojedynczą kolumnę czy też chociaż jedną komórkę Excela. Dobrze by było zaznaczyć taką kolumnę, której lewa krawędź zakreśla obszar w którym musisz otrzymać nową kolumnę– innymi słowy, nowa kolumna będzie wstawiona przed tą właśnie zaznaczoną.
  b. Idź w górnym menu, w zakładce Narzędzia Główne, do przycisku Wstaw i wskaż z spisu Wstaw kolumny arkusza.

Dużo kolumn arkusza

Aby dodać dużo kolumn jednocześnie:
a.Zaznacz sporo kolumn arkusza lub tylko pojedyncze komórki w wielu kolumnach. Należy zaznaczyć takie kolumny, żeby lewa krawędź tego całego zaznaczonego przedziału zaznaczyła pozycję gdzie chciałbyś uzyskać nowe kolumy – nowe kolumny zostaną wstawione przed tymi zaznaczonymi. W jaki sposób ustalić ile kolumn arkusza powinno być wstawionych? Wstawionych będzie tyle, ile wcześniej wybrano. Jeżeli wybierzesz więc dwie kolumny,  przed nimi zostaną wstawione dwie nowe.
  b. Przejdź w górnym menu, w zakładce Narzędzia Główne, do przycisku Wstaw i wytypuj z listy Wstaw kolumny arkusza.

Jeden wiersz

Aby wstawić pojedynczy wiersz.
 a. Wskaż pojedynczy wiersz lub tylko pojedynczą komórkę. Powinieneś zaznaczyć taki wiersz, którego górna krawędź zakreśla pozycję w której potrzebujesz dostać nowy wiersz –  nowy wiersz zostanie wstawiony powyżej tego obecnie zaznaczonego.
b. Idź w górnym menu, w zakładce Narzędzia Główne , do przycisku Wstaw i wskaż z zestawienia Wstaw wiersze arkusza.

Dużo wierszy

By uzupełnić sporo wierszy naraz:

  a. Zakreśl  wiele wierszy w tabeli bądź tylko pojedyncze komórki w kilku wierszach. Dobrze jest zaznaczyć takie wiersze, by górna krawędź tego całego zaznaczonego przedziału wyznaczała pozycję gdzie chciałbyś uzyskać nowe wiersze –  nowe wiesze zostaną wstawione nad tymi wybranych. Jaką metodą określic ile wierszy tabeli ma być wstawionych? Będzie ich tyle, ile wcześniej wybrano. Jeżeli zaznaczysz  dwa wiersze, to nad nimi zostaną wstawione dwa nowe.
  b. Przejdź w górnym menu, w zakładce Narzędzia Główne , do przycisku Wstaw i wskaż  z listy Wstaw wiersze arkusza

Więcej wiedzy na temat Excela znajdziesz tutaj: https://calculatic.pl/blog/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *