Wstawianie pojedyńczej komórki w Excelu

Opcja ta daje możliwość wstawienia w miejsce zaznaczonej przez użytkownika komórki, nowej, pustej komórki. Wykonanie tej akcji doprowadza do tego, że zaznaczona komórka oraz komórki znajdujące się na prawo albo poniżej zaznaczoną komórką, zostaną przesunięte w dół bądź w prawo. Takie rozwiązanie może być  pomocne, kiedy podczas wpisywania danych w pojedynczej kolumnie albo wierszu pominiemy jedną z danych, bądź gdy chcemy przesunąć wartości liczbowe z danej kolumny lub wiersza o jedną komórkę Excela w prawo lub w dół.

Czytaj dalej Wstawianie pojedyńczej komórki w Excelu

Filtrowanie przy użyciu zaawansowanych kryteriów

Arkusze kalkulacyjne umożliwiają pracę na rozbudowanych zakresach danych, a także udostępniają szereg pomocnych funkcjonalności, które ułatwiają analizę danych. Filtrowanie to jedno z najbardziej popularnych i najczęściej używanych narzędzi programu Excel, dzięki któremu możliwe jest ukrycie wybranych wierszy, niespełniających podanych kryteriów, przy jednoczesnym wyświetleniu obszarów spełniających dane kryterium.

Czytaj dalej Filtrowanie przy użyciu zaawansowanych kryteriów

Jak filtrować według kolorów w Excelu?

Niekiedy może pojawić się sytuacja, że tabela zawierać będzie specjalne oznaczenia kolorem np. kolorem czcionki, kolorem wypełnienia itd. Takie dane dotyczyć mogą np. jakiegoś nietypowego produktu, czy pracowników, którzy zrobili nadgodziny w danym miesiącu. (dowiedz się TUTAJ, jak stworzyć własny styl komórki). Twoim zadaniem będzie przefiltrowanie tabeli po tych właśnie pozycjach. Filtrowanie w Excelu nie ogranicza się tylko do filtrowania po zawartości, udostępnione jest także narzędzie filtrowania po kolorach (POZNAJ więcej zastosowań filtrowania).

Czytaj dalej Jak filtrować według kolorów w Excelu?

Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel w tym samym skoroszycie

Podczas pracy z plikami programu Excel, w których znajduje się dużo danych, często może zajść potrzeba zmiany układu arkuszy w obrębie danego skoroszytu, np. tak aby wyświetlały się w kolejności alfabetycznej. Poniżej znajduje się lista czynności, które należy wykonać, aby zmienić układ arkuszy lub je skopiować (poznaj inne sposoby kopiowania danych – TUTAJ).

Czytaj dalej Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel w tym samym skoroszycie